Bruksela chce żebyś jadł mniej mięsa, bo zwierzęta puszczają za dużo bąków

cattle
zdjęcie na licencji Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Jak czytamy w Naszym Dzienniku:

Około 3 mln sztuk bydła i świń będą musieli wybić polscy rolnicy, jeśli Unia Europejska wprowadzi restrykcyjną dyrektywę.

Chodzi o dyrektywę o Krajowych Pułapach Emisji, która ma być głosowana podczas sesji Parlamentu Europejskiego rozpoczynającej się 26 października. Dotyczy ona także emisji metanu i innych związków azotu, które powstają zwłaszcza w gospodarstwach hodujących bydło i trzodę chlewną. Komisja Europejska chciałaby dokonać znacznej redukcji emisji tych gatunków gazów cieplarnianych i jedyne wyjście widzi w ograniczeniu hodowli zwierząt na terenie UE.

Czyżby historia ponownie zatoczyła koło, i znowu tak jak w PRLu mięso będzie dostępne tylko na czarnym rynku?

Bynajmniej za tymi działaniami nie stoi troska o jakość powietrza, czy efekt cieplarniany, lecz chęć zmiany diety człowieka tak aby można było zarobić na leczeniu chorób cywilizacyjnych.

Poprzez zwiększenie spożycia produktów zbożowych, kosztem produktów odzwierzęcych, można spowodować zwiększenie liczby chorób cywilizacyjnych wśród społeczeństwa. Co może w konsekwencji skutecznie doprowadzić do szybkiego zmniejszenia populacji Ziemi.

Nawet jeśli efekt cieplarniany jest niekorzystny dla naszej planety, to istnieją inne metody jego zwalczania. Najlepsza to sadzenie drzew, zwłaszcza w obszarach słabo zalesionych. Zresztą statystycznie rzecz biorąc, wzrost średniej temperatury na świecie będzie skutkował szybszym wzrostem roślin. Właśnie po to ogrodnicy budują szklarnie, aby wzrost roślin następował szybciej, dzięki wyższej temperaturze powietrza wewnątrz szklarni.

Wygląda więc na to, że socjalizm chce bohatersko zwalczać problemy, które sam tworzy. Na naszych oczach widzimy jak stwarza się problem chorób cywilizacyjnych (poprzez zmianę diety) po to aby dzięki obowiązkowemu uczestnictwu w programach ochrony zdrowia, podatnicy opłacili leczenie chorób cywilizacyjnych, na czym będzie można sporo zarobić.

Zobacz jeszcze:
http://www.naszdziennik.pl/ekonomia-polska-wies/145127,bydlo-powodem-zmian-klimatycznych.html


Licencja: zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie tylko dokładnych (dosłownych) kopii dzieła, niedozwolone jest jego zmienianie i tworzenie na jego bazie pochodnych. Cytowanie dozwolone.

Reklamy